Om bøkene til Karin EllisDisse bøkene forklarer det norske tankesettet, samt forventninger og preferanser på norske arbeidsplasser.


Bøkene formidler kunnskap som er vanskelig å finne andre steder, og som kan ta årevis å bygge opp på egen hånd.

Kunsten å søke jobb i Norge

Lær hva norske arbeidsgivere forventer og foretrekker

Denne boken vil hjelpe deg med å forså hva norske arbeidsgivere forventer og foretrekker.

Du vil lære hvordan du bør lese og tolke stillingsannonsen og hvordan du skal skrive søknadsbrev og CV som passer i det norske arbeidsmarkedet. Boken forklarer hva du bør legge vekt på, slik at du kan fremstille deg selv på en troverdig måte ovenfor de som skal ansette deg. Du får råd om hvordan du kan håndtere den ekstra utfordringen det er å være utenlandsk arbeidssøker, og du vil lese om hvilke feil utlendinger vanligvis gjør når de søker jobber i Norge.

Denne boken vil også forklare hvordan norske arbeidsgivere tenker og hva de prioriterer når de velger kandidater. I tillegg dekker den personlighetstester, hvorfor de brukes og hvordan du bør håndtere disse.

Denne boken er basert på mine egne erfaringer, både som jobbsøker og leder hvor jeg bl.a. drev med rekruttering. Den er også basert på resultater fra forskning, samt innspill fra norske arbeidsgivere og utenlandske jobbsøkere på kursene mine. Ved å dele denne informasjonen med deg, tror jeg du vil bli bedre forberedt og få økt selvtillit når du søker jobber i Norge.

Pris:

Kr 200 (gratis frakt)​ KJØP

Kunsten å arbeide med nordmenn

Kunsten å arbeide med nordmenn​

Lær hva norske arbeidsgivere forventer og foretrekker og hvordan det er å arbeide i Norge

Boken forklarer hvorfor nordmenn tenker og handler som de gjør, samt hva de forventer. Den oppfordrer leseren til å reflektere over sosiale normer og hva som anses som akseptabel atferd i Norge.

Den vil gjøre deg mer trygg på deg selv når du skal arbeide med nordmenn, ved at du forstår forventninger og hva som anses som akseptabel atferd på norske arbeidsplasser.

‘Kunsten å arbeide med nordmenn’ vil gi deg tips om hvordan du skal håndtere utfordringene på norske arbeidsplasser, som for eksempel mangel på tydelighet som ofte er kombinert med lite oppfølging og tilbakemelding,. Boken prøver også å gi en oppriktig beskrivelse av mindre tiltalende sidene ved norsk ledelse og arbeidsliv.

‘Kunsten å arbeide med nordmenn’ er lettfattelig og praktisk rettet, med flere quiz hvor man kan få testet kulturforståelsen, og det er et helt kapittel med oppgaver fra virkeligheten, alle med løsningsforslag og forklaringer.

Pris:

Kr 300 (gratis frakt)​ KJØPFlerkulturelle arbeidsplasser

Lær hvordan kulturen påvirker måten man kommuniserer og arbeider på

Denne boken vil gi økt kulturforståelse og selvinnsikt og gjøre deg mer komfortabel på en flerkulturelle arbeidsplass. Boken vil forklare hva man forvente, og beskrive teknikker for å unngå misforståelser:

  • Få bedre selvinnsikt ved å reflektere over den norske kulturen
  • Lær om viktige kulturforskjeller
  • Få kunnskap for å kunne treffe gode valg i flerkulturelle situasjoner
  • Få ferdigheter og teknikker for å kunne kommunisere på en god måte med mennesker med en annen kulturbakgrunn
  • Kunne forutse og akseptere at der det er forskjeller, vil det oppstå utfordringer
  • Bruke mangfoldet til å skape og utnytte nye muligheter

Boken beskriver hvorfor det er utfordrende for nyansatte, og spesielt utenlandske nyansatte, å komme i gang på norske arbeidsplasser. Ved å ha denne kunnskapen, vil det bli lettere å bedømme når det er riktig å tilpasse veiledning og oppfølging, samt hvordan dette kan gjøres. Arbeidet i et flerkulturelt team blir mer meningsfylt når man har kunnskap om kulturforskjeller og forskjellige tilnærminger. Denne forståelsen kan også bidra et mer inkluderende fellesskap.

Temaene er ment å sette i gang refleksjon og være kilde til debatt på arbeidsplassen, for å bidra til å skape engasjement og utvikle mennesker. Gjennom slike samtaler kan flerkulturelle team finne ut hvordan de kan håndtere utfordringene, og ikke minst ta ut mer av potensialet i sitt flerkulturelle miljø.

Pris:
Kr 400 (gratis frakt)​ KJØP

Dette sier andre om Karin sine bøker:


Kunsten å søke jobb i Norge


Jeg deltok på seminaret du holdt i juni, og kjøpte også boken din. Rett etter det ble jeg innkalt til et intervju. Det var 3 runder totalt, og det gikk kjempebra. Faktisk var de fleste spørsmålene som ble stilt i de timelange intervjuene, de samme som sto i boken din. Ettersom jeg var heldig nok til å lese boken din før intervjuene, var jeg forberedt med både svar og eksempler. Og alle tipsene fra boken fungerte helt perfekt. Nå har jeg endelig fått i drømmejobben og startet i august.

En hjertelig takk til deg 🙂


– Tulika Sheel

Oslo

Kunsten å arbeide med nordmenn

‘Kunsten å arbeide med nordmenn’ hjalp meg virkelig med å forstå måten min norske sjef oppfører seg. Jeg stilte mange spørsmål i starten og han slet med å forklare spillereglene, men etter at jeg fant ut hva “frihet under ansvar” innebærer, falt alle brikkene på plass. Både sjefen og jeg har hatt utbytte av boken! Nå deler jeg boken med kollegaene mine på kontoret, slik at flere kan dra nytte av den. 🙂


– Karol Otczyk

Oslo

Flerkulturelle arbeidsplasser

Denne boken vil gi deg økt kulturforståelse og selvinnsikt og gjøre deg mer komfortabel i den nye hverdagen på den flerkulturelle arbeidsplassen. Boken vil forklare hva du forvente, og beskrive teknikker for å unngå misforståelser.

Om Ellis Culture


Karin Ellis sin visjon er å hjelpe innvandrere med å lykkes i arbeidslivet ved å forklare forventningene og de skjulte kodene på arbeidsmarkedet og arbeidsplassene. Karins bøker og kurs formidler kunnskap som er vanskelig å finne andre steder, og som det kan ta flere år å finne ut av på egen hånd. Bøker og kurs er praktisk rettet, med forslag til hvordan man kan håndtere tilleggsutfordringen ved å være utenlandsk arbeidssøker og/eller arbeidstaker i Norge.

Karin sine tips er basert på 30 års erfaring fra norske arbeidsplasser. Hun har vært leder i 20 år og har også drevet med rekruttering.


Hvis du følger Ellis Culture på Facebook eller LinkedIn, vil du bli invitert til gratis seminarer og få informasjon om det å søke jobb og arbeide i Norge.

Karin Ellis


Daglig leder

Kjernekompetanse:


  • Kurs i interkulturell kommunikasjon
  • Flerkulturell og løsningsorienter ledelse
  • Global sourcing/IT outsourcing
  • Endringshåndtering